Large-Scale Scrum (LeSS)

Od 2001 roku, rozwój podejścia Agile, a w szczególności Scrum, rewolucjonizuje tradycyjny model wytwarzania produktów i przynosi dobre rezultaty w funkcjonowaniu pojedynczego zespołu. Naturalnie pojawia się pytanie…

“Jak skalować podejście Scruma
na całą organizację bez utraty jego zalet”?

Czym jest LeSS?

LeSS to wielo-zespołowy Scrum. Framework, w którym wiele interdyscyplinarnych, samoorganizujących się zespołów pracuje w jednym rytmie dostarczając wspólnie jeden przygotowany do wdrożenia Przyrost Produktu – co najmniej raz na Sprint.

Plakat z frameworkiem LeSS

LeSS zachowuje wszystkie zasady Scruma i Agile:

 • Jeżeli jest jeden Produkt, to jest jeden Backlog Produktu
 • Jednym Backlogiem Produktu zarządza jeden Product Owner
 • Przynajmniej raz na Sprint mamy jeden Przygotowany do wdrożenia Przyrost Produktu (Potentially Shippable Product Increment)
 • Aby to osiągnąć istnieje jedna, wspólna dla wszystkich zespołów Definicja Ukończenia (The Definition of “Done”)
 • Oraz jeden wspólny Sprint
 • Elementy Backlogu Produktu są dostarczane przez wiele małych, interdyscyplinarnych i samoorganizujących się Zespołów
 • Zespoły same ustalają swoje reguły pracy, w tym sposoby koordynacji i komunikacji między zespołowej. Nie ma pośredników.
 • Decyzje dot. danego zespołu są podejmowane przez ten Zespół, a nie przez osoby z zewnątrz.

LeSS jest czymś więcej, niż tylko zbiorem zasad i eksperymentów. Dostarcza on również konkretne ramy działania z regułami określającymi czym jest LeSS (oraz czym nie jest) i jak go stosować. W obrębie ram LeSS, grupy produktowe mogą stosować eksperymenty i samodzielnie odkrywać, co w ich kontekście sprawdza się najlepiej.

W ten sposób LeSS jest prosty i pozostaje wierny naturze Scrum. LeSS, Podobnie jak Scrum, zapewnia wystarczającą liczbę konkretnych praktyk na start, wystarczającą elastyczność oraz możliwość skalowania, bez utraty kluczowych benefitów.

Szkolenia LeSS

Gdy w Twojej firmie wiele zespołów musi współpracować, aby wytworzyć jeden biznesowy produkt, warto abyś poznał, jak robić to efektywnie. Od 2017 roku prowadzimy szkolenia z Large-Scale Scrum, pokazujące jak efektywnie zbudować zwinną organizację. Jesteśmy jedną z kilku LeSS Coaching Company w Europie Centralnej i Wschodniej, która jest akredytowana przez LeSS Company.

 

Szkolenie Poziom Nacisk Tematyczny Czas trwania Dedykowane dla
Certified LeSS Basics
Podstawowy
Podstwy konstruowania zespołów i Framework LeSS
1 dzień
Członków Zespołów, Scrum Masterów
Certified LeSS Basics „PLUS”
Rozszerzony
LeSS, LeSS-Huge, Myślenie Systemowe jako podstawy Projektowania Grup Produktowych, Wdrożenie LeSS.
2 dni
Menedżerów, Liderów, Agile Coachów
Certified LeSS Practicioner
Zaawansowany
Głębokie omówienie 10-ciu Zasad LeSS i Projektowania Organizacyjnego oraz przekucie ich na mnóstwo praktyk.
3 dni
Menedżerów, Liderów, Agile Coachów
Certified LeSS for Executives
Zaawansowany
Głęgokie przestudiowanie problemów Wytwarzania Produktów w dużej skali i zastosowanie Myślenia Systemowego do Projektowania Organizacji.
3 dni
Top Menedżerów, Executives
Systems Thinking for Product Development
Zaawansowany
Pogłębienie tematyki Myślenia Systemowego i jej zastosowanie do usprawniania grup Produktowych.
2 dni
Menedżerów, Liderów, Agile Coachów

 

Certified LeSS Basic

1-dniowe podstawowe szkolenie ukazujące zasady, reguły i praktyki wielozespołowego wytwarzania produktów, czyli frameworka LeSS. Dostarcza odpowiedniej wiedzy dla członków zespołów, aby zrozumieli reguły i szybko odnaleźli się w rytmie wielozespołowego Sprintu.

Dowiesz się m.in.

 • Jak wiele zespołów może efektywnie współtworzyć produkt.
 • Jak uniknąć pułapek związanych ze skalowaniem Scruma.
 • Jakie są zasady i reguły LeSS.
 • Jakie są Role, Artefakty i Wydarzenia w LeSS.
 • Jakie są rekomendowane praktyki pracy wielozespołowej.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Certified LeSS Basic "PLUS"

2-dniowe rozszerzone szkolenie pogłębiające tematykę podstawową m.in. o narzędzia Myślenia Systemowego i Projektowania Organizacji oraz procesu wdrażania LeSS. Myślenie Systemowe pokazuje uczestnikom jak wyjść poza myślenie frameworkami, umożliwiając porównanie różnych podejść rynkowych oraz dostosowanie praktyk do kontekstu. Dostarcza odpowiedniej wiedzy dla menedżerów i liderów do optymalizacji wielozespołowego systemu tworzenia produktów. 

Dowiesz się m.in.

 • Jakie są zasady konstruowania zespołów.
 • Jak określić definicję Produktu i jak ją rozwijać.
 • Jak tworzyć wartościowy produkt w LeSS i LeSS-HUGE.
 • Jak uniknąć pułapek lokalnej optymalizacji.
 • Jak myśleć systemowo i planować rozwój.
 • Jak przygotować się i wdrożyć LeSS w organizacji.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Certified LeSS Practitioner

3-dniowe zaawansowane szkolenie głęboko omawiające 10 Pryncypiów LeSS i ich praktyczne zastosowanie do tworzenia adaptacyjnych organizacji. Ukazuje zarówno zaawansowane aspekty projektowania systemu pracy tj. Teoria Kolejek, czy Myślenie Systemowe, jak i dostarcza mnogości praktyk do wykorzystania zaraz po szkoleniu.

Dowiedz się m.in.

 • Jak międzynarodowe firmy wdrożyły LeSS.
 • Jak tworzyć Backlog Produktu oparty na wartości.
 • Jak ustalić Cel Optymalizacji i dążyć do Wizji Perfekcji.
 • Jak stosować Myślenie i Modelowanie Systemowe.
 • Jak zbudować framework dla własnej firmy.
 • Jak wdrożyć LeSS i na jakie pułapki uważać.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Certified LeSS Executives

Certified LeSS For Executives

3-dniowy kurs Myślenia Systemowego i Projektowania Organizacyjnego dla firm rozwijających produkty na dużą skalę. Dedykowany dla kadry zarządzającej, kierowników i managerów produktów. Nie porusza tematyki działania frameworka LeSS, lecz skupia się „WHY?”, na dynamice nieintuicyjnych pułapek i rozwiązań projektowania adaptacyjnych, innowacyjnych organizacji.

Dowiedz się m.in.

 • Jak projektować organizację działającą w bardzo dużej skali.
 • Jak zorganizować adaptacyjny, wielozespołowy rozwój produktu.
 • Jak uniknąć pułapek wdrożenia LeSS w firmie i jak to zrobili inni.
 • Jak zmienia się paradygmat kierownictwa w firmie.
 • Jak myśleć o funkcjonowaniu organizacji bez używania frameworków i konsultanów.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Certified LeSS Executives

Systems Thinking for Product Development

2-dniowy kurs Myślenia Systemowego w zastosowaniu do wytwarzania produktowego. Dostarcza narzędzi do analizy złożonych problemów i podejmowania skuteczniejszych decyzji w kontekście usprawniania struktur, zasad i praktyk rozwoju produktów. Skierowane do menedżerów i liderów dużych grup produktowych poszukujących rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania grupy. Kurs prowadzi uczestników przez realne problemy, promując wymianę doświadczeń poprzez grupowe modelowanie systemowe.

Dowiedz się m.in.

 • Jak Myślenie Systemowe wspiera analizę złożonych wyzwań.
 • Dlaczego czasem działania w „dobrej intencji” skutkują powracającymi „nieoczekiwanymi problemami”.
 • Jak stosować narzędzia myślenia i modelowania systemowego do identyfikowania nieefektywności systemu pracy.
 • Jakie są znane Archetypy pułapek i strategie wyjścia z nich.
 • Jak znajdować „dźwignie” i wprowadzać skuteczniejsze działania.
 • Co zrobić, by móc zacząć działać strategicznie i planować rozwój grupy z myślą o przyszłości.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Transformacja

Prawdziwie adaptacyjne tworzenie produktów wymaga głębokiej zmiany organizacyjnej. Dlatego też ani Scrum, ani LeSS nie powinny być traktowane jedynie jako zbiór praktyk. Tworzą one ramy projektowania organizacji.

LeSS jest często nazywany frameworkiem do de-skalowania, gdyż uprasza istniejące struktury i procesy organizacji. Prędkość i elastyczność bierze się usuwania i upraszczania, a nie dodawania i komplikowania.

Elementy strukturalne, które prawdopodobnie ulegną przekształceniu i uproszczeniu to m.in.:

 • Uproszczenie struktury zespołów i charakterystyki ich funkcjonowania
 • Uproszczenie i skierowanie pro-kliencko procesów dostarczania i eksploracji wartości
 • Uproszczenie złożonych struktur koordynujących i decydujących
 • Uproszczenie sposobu budżetowania i skupienie się na maksymalizacji ROI
 • Zmiana kultury organizacyjnej – nastawienie na współpracę i usprawnianie

Ksiązki o LeSS

Craig Larman i Bas Vode, aby pomóc ludziom w nauce i na podstawie swoich doświadczeń z klientami, w 2008 i 2010 r. opublikowali trzy książki na temat skalowania zwinnego developmentu za pomocą LeSS:

Podcast LeSS-Talks

Podcast LeSS-Talks powstał z myślą o szerzeniu kluczowych koncepcji projektowania organizacyjnego i adaptacyjnych, przyjaznych organizacji. Zapraszamy do oglądania zarówno za YouTube jak i Spotify.

Prezentacje na temat LeSS

Gdy w twojej firmie wiele zespołów musi współpracować, aby wytworzyć jeden biznesowy produkt, warto abyś poznał jak robić to efektywnie. Od 2017 roku prowadzimy szkolenia z Large-Scale Scrum pokazujące jak efektywnie zbudować zwinną organizację.

Doradztwo LeSS

Macie wiele zespołów próbujących wytworzyć jeden produkt, lecz jesteście niezadowoleni z prędkości dostarczania wartości na rynek? A może macie Scrum w każdym zespole, pracujecie zgodnie z regułami, a mimo to biznesowe efekty są niezadowalające? A może pracujecie po godzinach, a mimo to wciąż nie dotrzymujecie deadline’ów i czujecie się już wypaleni? Jeśli tak, to LeSS jest właściwą odpowiedzią.

Pierwszymi krokami jest analiza stanu obecnego, praca z liderami i ich edukacja. Gdy liderzy uzgodnią między sobą cel optymalizacji firmy i będą mieli spójne rozumienie zmiany, następuje przygotowanie i wprowadzenie zmian w strukturze i procesie tworzenia Produktu. Uruchomiony zostaje pierwszy wielo-zespołowy Sprint na koniec którego tworzony jest gotowy do wdrożenia Przyrost Produktu. Ciągłe doskonalenie w kierunku perfekcji będzie zwiększało możliwości produkcyjne całej organizacji.

Osoba, która ma praktykę w pracy z takim systemem pracy pokaże Ci na co zwrócić uwagę i jak uprościć twoją organizację, aby stała się prawdziwie Zwinna – zgodnie z zasadą More with LeSS.

Zobacz na czym polega współpraca z doradcą albo napisz do nas.

Wdrożenie LeSS

Pierwsze wdrożenie LeSS miało miejsce około 2006 roku, a pierwszym opublikowanym opisem LeSS była książka Scaling Lean and Agile Development w 2008 r. Od tego czasu LeSS znalazł zastosowanie w wielu produktach i branżach. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami implementacji podejścia w konkretnej organizacji, możesz o nich przeczytać w ponad trzydziestu opisanych studiów przypadku z całego świata.

Pamiętaj, że podobnie jak w Scrum, wdrożenie LeSS wymaga czasu, determinacji i działania. Wprowadzając jedynie powierzchowne zmiany, niewiele zmienisz. Oczekiwane efekty nie pojawią się znikąd. Na szczęście wdrożenie LeSS nie jest trudne, gdy naprawdę się tego chce.

Pierwsze kroki

Adopcję LeSS opisują 3 zasady i konkretny proces zwiększający prawdopodobieństwo twojego sukcesu, który obejmuje:

 • Edukację w obszarach organizacyjnym, zespołowym, technicznym i produktowym
 • Określenie definicji „Produktu”
 • Określenie definicji „Ukończenia” dla całej grupy produktowej
 • Zorganizowanie zespołów zgodnie z zasadami Feature Teams
 • Powołanie Product Ownera i zapewnienie, że tylko on dostarcza pracę zespołom
 • Uruchomienie pierwszej iteracji i procesu ciągłego doskonalenia
 • Z przyjemnością będziemy partnerami w Twojej drodze do organizacyjnej Zwinności.
  Zobacz na czym polega współpraca z doradcą albo napisz do nas.

Z przyjemnością będziemy partnerami w Twojej drodze do organizacyjnej Zwinności.
Zobacz na czym polega współpraca z doradcą albo napisz do nas.